Política de Privacitat

Costa, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Costa , implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. Costa, no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades(Reglament (UE) 2016/679 y LO 3/2018)

Responsable del tractament

Identitat: Costa 1962

NIF:

Direcció: Carrer Sant Josep, 52 · Mataro (Barcelona)

Tel.: 93 798 61 03

Email:

Finalitat del tractament

Oferir i gestionar els serveis que se’ns sol·licitin.

Legitimació

Consentiment obtingut de l’interessat quan ens sol·licita informació.

Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.

Destinataris

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Reclamació

Els interessats poden dirigir-se a l’AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació adicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació en les «Preguntes sobre privacitat».

Preguntes sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Costa 1962

NIF:

Direcció: Carrer Sant Josep, 52 · Mataro (Barcelona)

Tel.: 93 798 61 03

Email:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per a gestionar els nostres serveis d’instal·lació i reformes de metal·listeria, alumini i estructures metàl·liques.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web, els tractarem per a gestionar la seva consulta.
 • També podrem utilitzar les seves dades per a informar-lo sobre les nostres activitats, productes o serveis quan vostè ja sigui client nostre o, si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment per a fer-ho.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV ‘s per a la selecció de personal.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats promocionals en qualsevol moment comunicant-nos-el al nostre correu electrónic,  i després, durant els terminis establerts per a complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i a efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.

 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Per a la gestió de la relació contractual amb l’interessat basarem el tractament de les dades en l’execució del contracte o en el marc de la relació precontractual.

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, encara que si ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars, proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa, d’acord amb el que es disposa en l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens el comunicarà tan aviat com tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de mode similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.


Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o l’electrònica.


Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc seran obligatoris per a poder donar-li el servei sol·licitat.


Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Dades de contacte

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.


Usem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la utilització de cookies i per a evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.


Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.